ALGEMENE VOORWAARDEN


 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van AlisonBQphotography. Bij het afnemen van diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Informeer je als klant vooraf goed over een bepaalde stijl, indien deze niet aansluit bij je persoonlijke wensen, dan kies je beter voor een andere fotograaf.

 

 

 

1. Auteursrechten

 

Een fotoshoot van AlisonBQphotography wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Foto's gemaakt door AlisonBQphotography kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, facebook en/of andere media zoals prints/voorbeeldalbums/portfolios. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 

 

 

2. Prijzen & leveringen fotoshoots

 

Prijzen zijn vooraf vastgelegde bedragen en kunnen op geen enkele manier aangepast worden tenzij anders afgesproken (promos/acties/trouwreportages). Prijzen kunnen steeds verkregen worden op aanvraag. De prijs die de klant krijgt bij het aanvragen van een offerte is 3 maanden geldig (tenzij anders vermeldt). De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsveranderingen. Verplaatsingskosten zijn inclusief, tenzij anders afgesproken: eerste 20 km gratis, daarna + 0,40 eurocent/km. Indien een voorschot gevraagd wordt voor een bepaalde fotoshoot (vb.trouwreportages,cakesmashshoots), dient dit tevens ook als annulatiekost. Indien de fotoshoot geannueleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking. De levertijd kan per dienst verschillen.

 

 

 

3. Prijzen & leveringen fotoprints/albums

 

Prijzen zijn vooraf vastgelegde bedragen en kunnen op geen enkele manier aangepast worden tenzij anders afgesproken (promos/acties). Prijzen kunnen steeds verkregen worden op aanvraag. Prijzen voor fotoprints/wanddecoratie en dergelijke kunnen minim variëren naargelang prijsveranderingen bij de leverancier. Prijzen voor albums zijn moeilijk vooraf vast te leggen aangezien de prijs afhankelijk is van bepaalde factoren (formaat, soort album, papiersoort, aantal pg’s,…). Er kan wel een indicatie gegeven worden. Bij het bestellen van een album wordt er steeds een voorschot gevraagd. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien het bestellen van het album geannuleerd wordt na een eerste voorstel van ontwerp kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen bestelling. De levertijd kan per product verschillen.

 

 

 

4. Betaling

 

U ontvangt na uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 20 administratiekosten. Foto’s worden pas afgeleverd bij volledige betaling van de fotoreportage en/of diensten. AlisonBQphotography is een kleine onderneming en is vrij van BTW. AlisonBQphotography hoeft dus voor fotoshoots geen BTW aan te rekenen en door te storten. Op de factuur zal dus ook geen BTW aangerekend worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verantwoordelijkheid voor & tijdens fotoshoots

 

Breng AlisonBQphotography steeds tijdig op de hoogte omtrent uw persoonlijke wensen, zodat de fotoshoot goed voorbereid kan worden. AlisonBQphotography is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door vb. vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. AlisonBQphotography gaat ervan uit dat er steeds op tijd kan begonnen worden met het fotograferen. Indien de shoot pas later kan starten door de wederpartij zal hier geen rekening mee gehouden worden tenzij anders afgesproken.

 

 

 

6. Annulatie/ziekte & weersomstandigheden

 

Een fotoshoot bij AlisonBQphotography kan kostenloos geannuleerd worden tot 2 dagen voorafgaande aan de geplande sessie. Bij annulatie op de dag zelf, zal een annulatiekost van €20 aangerekend worden. Dit geldt echter niet als de shoot niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden. In dit geval wordt een nieuwe afspraak vastgelegd. De fotoshoot kan steeds doorgaan wanneer het droog blijft. Bij regenweer is de apparatuur hiervoor niet geschikt. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald of wordt er een nieuwe datum vastgelegd.

 

 

 

 7. Bewerking & levering van foto’s

 

AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Uit alle gemaakte foto’s worden de foto’s voor een eerste maal geselecteerd op technische aspecten (scherpte, lichtkwaliteit, compositie,…) Een tweede selectie volgt. Er wordt gekeken naar het totaalbeeld (gesloten ogen, storende elementen,…) De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen op geen enkele manier verkregen worden en blijven eigendom van de fotograaf. Het aantal geleverde foto’s verschilt per fotoshoot en wordt meegegeven bij de offerte. Extra digitale foto’s kunnen steeds bijgekocht worden. AlisonBQphotography kiest zelf de foto’s die afgeleverd worden, tenzij anders afgesproken. De klant krijgt een persoonlijke galerij waar ze de afgewerkte beelden kunnen bekijken. Er worden steeds extra afgewerkte beelden toegevoegd. De klant kan vrijblijvend extra digitale beelden aankopen. De persoonlijke galerij wordt steeds 2 weken geldig. Na deze periode vervalt de link. Foto’s worden steeds digitaal afgeleverd in hoge kwaliteit zonder watermerk. De levertijd kan per dienst verschillen.

 

 

 

 8. Opslag van foto’s

 

AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor verlies van digitale bestanden. Zorg ervoor dat je na het downloaden van je fotoshoot de beelden zelf 1 of 2x ergens goed backupt zodat je deze zeker niet verliest. USB-sticks & harde schijven blijven niet eeuwig meegaan. Zorg dus voor meerdere back-ups en laat je foto’s printen in een mooi album of op tijdloze wanddecoratie zodat deze tastbaar blijven! AlisonBQphotography houdt alle fotoshoots standaard 2 jaar bij in het archief. Na deze periode kunnen foto’s niet opnieuw opgevraagd worden. AlisonBQphotography rekent een extra kost aan wanneer ze in het archief foto’s moet gaan opzoeken om deze opnieuw te versturen.

 

 

 

9. Bijsnijden van foto’s/filters gebruiken

 

AlisonBQphotography bewerkt en bekijkt iedere foto op zich om daarna de beste bewerking toe te dienen. Het is niet toegestaan om de foto’s nadien zelf te gaan bewerken/bijsnijden. Het is zonde als er nadien door de klant een (instagram)filter overheen gesmeten wordt. De foto verliest op die manier de eigenheid van AlisonBQphotography haar stijl en diensten. Indien dit wel gedaan wordt zal je aangesproken worden om de foto te verwijderen van sociale media en dergelijke. Indien er bepaalde zaken aangepast moeten worden, gelieve dit binnen de 5 dagen na afleveren van de foto’s te melden. AlisonBQphotography kan eventuele aanpassingen doen afhankelijk van het soort bewerkingen.

 

 

 

10. Gebruik voor sociale media en andere doeleinden

 

AlisonBQphotography levert alle foto’s steeds af zonder watermerk. Indien dergelijke foto’s gebruikt worden op sociale media, gelieve dan de facebookpagina/website te vermelden. Indien foto’s gebruikt worden voor andere (commerciële) doeleinden (vb. wedstrijden) moet je dit laten weten aan AlisonBQphotography. AlisonBQphotography beslist daarna of dit wel of niet kan. Hiervoor kan een extra kost aangerekend worden.

 

 

 

11. Kleuren en verschillende schermen

 

AlisonBQphotography werkt met professioneel materiaal. Foto’s worden steeds bewerkt op een computer met een gekalibreerd scherm. Dit wilt zeggen dat het scherm waarop gewerkt wordt de juiste kleuren weergeeft van de foto wanneer deze geprint zou worden door een professioneel fotolabo. Gekalibreerde schermen zijn meestal duur en zijn niet de courante schermen. De kans dat jij je foto’s bekijkt op een niet gekalibreerd scherm is groot. Dit zorgt voor een andere kleurenweergave (blauwere kleuren). Hou hier dus rekening mee bij het bekijken van foto’s op een niet gekalibreerd scherm. AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor deze verschillen.

 

 

 

12. Foto’s laten afdrukken bij fotolabo’s

 

AlisonBQphotography werkt samen met professionele fotolabo’s waar fotorpints, wanddecoratie en albums geprint kunnen worden. Indien fotprints, wanddecoratie en albums besteld worden via AlisonBQphotography kan je er van uit gaan dat de foto’s geprint worden op de beste kwaliteit en met de beste kleurenweergave. Indien je bij een derde partij foto’s print is AlisonBQphotography niet verantwoordelijk voor slechte kwaliteit en slechte kleurenweergave. Investeer in kwalitatieve prints voor een herinnering die voor altijd tastbaar blijft!

 

 

 

13. Trouwreportages

 

De boeking van een trouwreportage is definitief na het betalen van een voorschot van € 250. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een reportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking. Het restbedrag dient betaald te worden tegen de uiterlijke datum waarop de trouwreportage doorgaat. De prijs van een trouwreportage wordt vooraf vastgelegd aan de hand van een duidelijke dagplanning die omschreven wordt in de offerte. Echter op de dag zelf kan het zijn dat bepaalde reportages uitlopen. Per extra uur wordt 125eu aangerekend. In de prijs zijn de geselecteerde en bewerkte digitale foto’s in hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. Voor elke trouw wordt een persoonlijke offerte opgemaakt met een bijhorende dagplanning, deze dient tevens ondertekend te worden door de klant als goedkeuring. Het gebeurt dat de fotograaf op de trouwdag zelf aanwezig blijft voor het fotograferen van de openingsdans, indien dit het geval is wenst de fotograaf een maaltijd. De tijd die de fotograaf daaraan spendeert wordt gecompenseerd. Dit wordt vooraf met de klant besproken en goedgekeurd.

 

 

14. Paardenfotografie

 

Train je paard zodat deze op een gewenste plaatst gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als jouw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto's. Zorg desnoods voor assistentie om de shoot vlotter te laten verlopen. Zorg dat je paarden klaar staan als de fotografe komt. De fotografe moet aan de slag kunnen met verzorgde paarden. Laat de fotografe niet onnodig wachten op paarden die nog niet klaar zijn. Indien de fotografe (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij zware regen niet, vanwege de apparatuur. Indien het regent, wordt een nieuwe afspraak met de fotograaf afgesproken. Wanneer blackfoto’s gewenst zijn, gelieve dit op voorhand te melden zodat AlisonBQphotography het geschikte materiaal kan voorzien.

 

 

15. Cadeaubonnen

 

Cadeaubonnen kunnen per post verstuurd worden en kunnen ook afgehaald worden. Cadeaubonnen hebben vaste bedragen naargelang welke shoot er cadeau gedaan wordt (informeer hiervoor bij AlisonBQphotography voor prijzen). Cadeaubonnen zijn een jaar geldig. Verlengen van een cadeaubon kan maar dit kan maar éénmaal doorgevoerd worden. Hiervoor wordt een extra bedrag aangerekend van € 25. Wees op tijd voor het boeken van een fotoshoot via een cadeaubon. Reken 8 weken op voorhand om een afspraak vast te leggen. Indien de cadeaubon vervalt en de klant wilt geen extra verlenging aanvragen, dan vervalt de cadeaubon en kan deze op geen enkele manier omgeruild worden.